ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  บอกข่าวเล่าแจ้ง กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด
บอกข่าวเล่าแจ้ง..กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ ประธานกรรมการ นำเสนอผลประกอบกิจการ และการดำเนินโครงการดีๆแก่สมาชิก

    โพสเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2565