ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

        

 


>> ส่งข้อมูลและติดตามสหกรณ์

           
 

ประกาศ      

 

ปฏิทินกิจกรรม

23 สิงหาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20 กันยายน 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25 ตุลาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22 พฤศจิกายน 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20 ธันวาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนธันวาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

ฝาก - ถอน : 08.40 น. - 15.30 น.
ยื่นกู้สามัญ : 08.30 น. - 16.30 น.
ยื่นกู้ฉุกเฉิน : 08.30 น. - 10.00 น. 

หยุดวันนักขัตฤกษ์

Banner