ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สมัครสมาชิกฝาก-ถอนสวัสดิการ

         

ประกาศ เรื่อง ค่าเบี้ยปรับรายเดือน กรณีสหกรณ์สำรองเงินจ่ายค่าเบี้ยประกันให้แก่สมาชิก

ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 31

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง การซื้อหุ้น (กรณีพิเศษ)

ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางการให้บริการถอนเงินแก่สมาชิกเป็นเงินสด 

 

      >> ส่งข้อมูลและติดตามสหกรณ์

         
>>แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มทั่วไป      แบบฟอร์มเงินกู้     แบบฟอร์มสวัสดิการ   


 เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

ฝาก - ถอน : 08.40 น. - 15.30 น.
ยื่นกู้สามัญ : 08.30 น. - 16.30 น.
ยื่นกู้ฉุกเฉิน : 08.30 น. - 10.00 น. 

หยุดวันนักขัตฤกษ์

Banner