คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 - ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563 

 - เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ด้วยสถานการณ์ COVID-19 สหกรณ์ขอให้บริการสมาชิกหน้าเค้าเตอร์ถึงเวลา 14.30 น. เนื่องจากสหกรณ์ต้องนำเงินฝากธนาคาร ซึ่งธนาคารปิดให้บริการ เวลา 15.30 น.

 - เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สมาชิกท่านใดประสงค์ยื่นเงินกู้ทุกประเภท สหกรณ์ขอให้แนบสลิปเงินเดือนเพิ่มเติม คือ เดือนมีนาคม 2563 ทุกครั้ง

 - ประกาศ เรื่อง การใช้ฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และการใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (แบบฟอร์มคำขอเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน/แบบฟอร์มผู้ค้ำประกันการขอเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน)

 - ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การกรอกเอกสารของสหกรณ์       

 

                                                                                                            

           เลขที่บัญชี 869-200005-8 ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด               สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            

 

 

     เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์     ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หยุดนักขัตฤกษ์                    

              ติดต่อ ฝาก - ถอน    ตั้งแต่เวลา 08.40 น. - 15.00 น.

              ติดต่อ ยื่นกู้สามัญ     ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

              ติดต่อ ยื่นกู้ฉุกเฉิน     ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 10.00 น. 


Banner