ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สมัครสมาชิกฝาก-ถอนสวัสดิการ

      

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี 2567

ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 32

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (เพื่อนช่วยเพื่อน)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

ประกาศ เรื่อง เงินได้รายเดือนคงเหลือของสมาชิกเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีพ สำหรับกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

ประกาศ เรื่อง มาตรการการเร่งรัดให้ผู้กู้จัดหาหลักประกันให้ครบถ้วน สมบูรณ์

ขั้นตอนการดำเนินการกรณีผู้กู้ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางการให้บริการถอนเงินแก่สมาชิกเป็นเงินสด 

                  


>> ส่งข้อมูลและติดตามสหกรณ์

           
>>แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มทั่วไป      แบบฟอร์มเงินกู้     แบบฟอร์มสวัสดิการ    เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

ฝาก - ถอน : 08.40 น. - 15.30 น.
ยื่นกู้สามัญ : 08.30 น. - 16.30 น.
ยื่นกู้ฉุกเฉิน : 08.30 น. - 10.00 น. 

หยุดวันนักขัตฤกษ์

Banner