คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

 - สหกรณ์ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "โครงการเพาะเห็ดระโงก ปลูกผัก เลี้ยงจิ้งหรีด ไส้เดือน" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 - ประกาศ เรื่อง ชะลอการถือใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563

 - สหกรณ์ขอแจ้งรายละเอียดข้อตกลงเงื่อนไขของบริษัทประกันแต่ละบริษัท 

 - เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สมาชิกท่านใดประสงค์ยื่นเงินกู้ทุกประเภท สหกรณ์ขอให้แนบสลิปเงินเดือนเพิ่มเติม คือ เดือนมีนาคม 2563 ทุกครั้ง

 - ประกาศ เรื่อง การใช้ฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และการใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 - ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การกรอกเอกสารของสหกรณ์       

 

                                                                                                            

           เลขที่บัญชี 869-200005-8 ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด               สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            

 

 

     เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์     ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หยุดนักขัตฤกษ์                    

              ติดต่อ ฝาก - ถอน    ตั้งแต่เวลา 08.40 น. - 15.00 น.

              ติดต่อ ยื่นกู้สามัญ     ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

              ติดต่อ ยื่นกู้ฉุกเฉิน     ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 10.00 น. 


Banner