ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการสมาชิก เฝ้าระวังรับมือเชื้อไวรัส COVID-19
ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาาษณ์ ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ในส่วนของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการสมาชิก ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

    โพสเมื่อ : 27 มีนาคม 2563