ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ พบสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ พบสมาชิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด บอกเล่าการดำเนินงาน และวาระประเด็นสำคัญให้กับสมาชิกทราบ ภายหลังจากคณะกรรมการดำเนินงานได้ประชุมประจำเดือน ติดตามผ่านช่องทาง ที่นี่ ม.อุบลฯ

    โพสเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2564