ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เอกสารตามระเบียบพัสดุ   | ค้นหาเอกสาร
ใบขอซื้อ
ใบขอจ้างเหมาบริการ(พร้อมเอกสารแนบ1)
เอกสารแนบ1(รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการ)