คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนพัฒนารายบุคคล IDP - Individual Development Plan

แบบฟอร์ม แผนพัฒนารายบุคคล IDP - Individual Development Plan

 

1. แบบฟอร์ม IDP 1 แผนพัฒนารายบุคคล IDP - Individual Development Plan 

    (ใช้กรอกในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ เป็นการวางแผนการพัฒนาตนเอง)

   ตัวอย่างการกรอก >> http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018101714510726.pdf

   click down >> http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018101714510753.xls   


2. แบบฟอร์ม IDP 2 แบบรายงานเพื่อประเมินผลการพัฒนารายบุคคล

    (ใช้กรอกในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เป็นการสรุปแผนการพัฒนาตนเอง)

    ตัวอย่างการกรอก >> http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018101714510717.pdf

    click down >> http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018101714510741.xls


3. คำอธิบายสมรรถนะหลักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    คำอธิบายสมรรถนะ 5 ด้าน (สำหรับบุคลากรทุกตำแหน่ง)

    click down >>  http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018101714522797.pdf

    คำอธิบายสมรรถนะ 10 ด้าน (สำหรับผู้บริหาร)

    click down >> http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018101714522714.pdf


 

โดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์

งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์