ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  นศ.นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับ ป.ตรี
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างชื่อเกรียงไกรอีกครั้ง โดย นายปฏิภาณ โคสุโน นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับ ปริญญาตรี เนื่องในสัปดาห์วันรพี ในหัวข้อ “บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย” โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 14 แห่ง จัดโดย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

    โพสเมื่อ : 3 สิงหาคม 2561