ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ๋ง สอบเนติได้ที่ 7 ของประเทศ
นายชาติชาย เมาลีชาติ บัณฑิตแห่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้ลำดับที่ ๗ ของประเทศ ในสมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากผู้เข้าสอบจำนวนกว่า ๑๕,๐๐๐ คน มีผู้สอบผ่านจำนวน จำนวน ๑,๒๓๑ คน นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของคณะนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการสอบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

    โพสเมื่อ : 14 มิถุนายน 2556