ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : หากเราไม่จบตามแผน เกินมาหนึ่งเทอมแรก จะสามารถรับปริญญาได้พร้อมเพื่อนไหมครับ คำถามจากคำซื่อ และพอจะมีทางออกไหมครับ
ผู้ถาม : เป๊ก ( alone-ps@hotmail.com ) 27 มีนาคม 2554
คำตอบ : ให้นักศึกษาประสานไกปที่งานทะเบียนค่ะ 045-353117
ผู้ตอบ : สุปราณี สวยศรี
  
คำถาม : ต้องการเปลี่ยนคำนามหน้าในวันรับปริญญาจาก "นาย"เป็น "ว่าที่ร้อยตรี" ต้องทำอย่างไรครับ
ผู้ถาม : RYB ( sing-hoon@hotmail.com ) 26 สิงหาคม 2554
คำตอบ : ประสานไปที่งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา โทร. 045-353131 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : รายชื่อนักเรียนโคต้าที่มรสิทธื์สมัครสอบนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555
ผู้ถาม : นางสาวปริมประภา แสงจันทร์ ( - ) 13 กันยายน 2554
คำตอบ : สอบถามได้ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร . 045-353120 , 045-353224 หรือที่ Lin http://www.ubu.ac.th/ubu_center/content.php?content=0400000000 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : หนูมีรายชื่อที่จะถูกยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเนื่องการไม่ได้ชำระค่าหน่วยกิต แต่ทำไมถึงตอนนี้ยังมียอดค้างชำระอยู่เลยละคะ แล้วเมื่อไรจะยกเลิกให้ แล้วถ้ายกเลิกแล้วยอดค้างชำระนี้จะหายไปไหม
ผู้ถาม : เบญจวรรณ แสงทอง ( jane_kung292@hotmail.com ) 30 กันยายน 2554
คำตอบ : นักศึกษาประสานให้งานทะเบียนตรวจสอบให้นะคะ โทร. 045-353117 , 045-353118 ค่ะ ติดต่อในวันและเวลาราชการค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : คือถ้าผมไม่มีใบ ป.พ 4ภาคเรียนตัวจริง มีแต่สำเนาเอกสาร ผมสามารถใช้สำเนาเอกสาร ยื่นใช้ในการสอบสัมภาษณ์ได้ไหมครับ
ผู้ถาม : ศราวุธ บุรินทร์รัมย์ ( bine181@yahoo.co.th ) 1 ธันวาคม 2555
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : วันนี้มีโทรศัพท์จากม.อุบลงานรับเข้าศึกษา โทรมาบอกว่าลงคณะซ้ำซ้อน ซึ่งได้ลงคณะวิทยาศาสตร์กับคณะนิติ แต่โทรมาเหมือนจะให้เลือกข้าพเจ้าได้เลือกคณะนิติแต่ผลปรากฎว่าข้าพเจ้าเลือกผิดตั้งแต่แรกซึ่งนิติที่เลือกมันใช้คะแนน gat และpat77-82ซึ่งข้าพเจ้าไม่มีคะแนนpat77-82อยากจะขอเปลี่ยนเป็นคณะนิติ(วิทย์)จึงอยากถามว่ายังเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
ผู้ถาม : ญาศินี ศิริโรจน์ธนสาร ( doramon_toeyza@hotmail.com ) 26 พฤศจิกายน 2555
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : เรียนไม่ถึง 60 หน่วยกิต ต้องได้เกรดมากกว่าเท่าไหร่ขึ้นไป ถึงจะไม่หลุดจากสถานะนักศึกษาค๊ะ ตอนนี้ 58 หน่วยกิต ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 1.75 หรือ 2.00
ผู้ถาม : นักศึกษา 17 มกราคม 2555
คำตอบ : สอบถามรายละเอียดได้ที่งาน ทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 045-353117 045-353118 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ถ้าหนูจ่ายเงินค่าสมัครโครตาของปี56แล้วแต่หนูต้องการสมัครใหม่เพราะหนูสมัครพื้นที่บริการผิด หนูจะทำยังไงค่ะ
ผู้ถาม : มาริสา ชิณวงษ์ ( numtan_lovel.p.160338@hotmail.com ) 27 กรกฎาคม 2555
คำตอบ : สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 045-353120 , 045-353224 ในวันและเวลาราชการนะคะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ช่วยเชค GPA ของ ID: 50178887 ได้ไหมครับ เกรดยังไม่ได้ปรับ ตอนนี้ยังเป็น 2.00 ซึ้งผมเรียนแก้ตัวที่ได้เกรด F มา เป็น D ทั้งหมด 3 ตัว แต่เกรงยังไม่ปรับขึ้นเลยครับ ช่วยผมด้วย ด่วนๆ จะวางผ่านในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ผู้ถาม : ณัฏฐ์พัชร์ พันธ์มุก 0856588068 ( nphanmuk@gmail.com ) 21 กุมภาพันธ์ 2555
คำตอบ : สอบถามรายละเอียดได้ที่งานทะเบียนเลยนะคะ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 045-353117 , 045-353118 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : กรณีที่ลืมรหัสผ่านเข้าสู่ ระบบ reg จะต้องติดต่อหน่วยงานไหน อย่างไรดีคะ ปล. เมื่อก่อนหน้านี้ยังเข้าได้อยู่เลยค่ะ
ผู้ถาม : นางสาวอัจฉรี ถาวร ( momopang33@hotmail.com ) 28 กุมภาพันธ์ 2555
คำตอบ : ติดต่อที่งานทะเบียน โทร 045-353117 , 045-353118 ในวันและเวลาราชการค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : หากลงเรียนแล้วได้ เกรด D มาแล้ว แล้วลงรีเกรด แล้วจะได้สูงสุดเกรดเท่าไหร่ได้ถึง A ไหมครับ ครับ
ผู้ถาม : กฤษณะ ชานนท์ ( kritsanapc@hotmail.com ) 20 เมษายน 2555
คำตอบ : สอบถามรายละเอียดได้ที่งานทะเบียน โทร 045-353117 , 045-353118 ในวันและเวลาราชการค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : จะแจ้งจบ แต่เอกสารไม่ครบ ทางงานทะเบียนให้ส่งบัตรประชาชน กับบัตรนักศึกษา แต่บัตรนักศึกษาหาย เราต้องทำอย่างไรค่ะ
ผู้ถาม : ปรียานุช ( maytp20@hotmail.com ) 28 เมษายน 2555
คำตอบ : สอบถามรายละเอียดได้ที่งานทะเบียน โทร. 045-353117 , 045-353118 ในวันและเวลาราชการค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : กรณีใบปริญญาบัตรชำรุด เสียหาย สามารถขอใหม่ได้หรือไม่คะ จบปีการศึกษา 2543 ค่ะ
ผู้ถาม : จิรภา ( ota4109@hotmail.com ) 25 พฤษภาคม 2555
คำตอบ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานทะเบียน กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 045-353131 ในวันและเวลาราชการนะคะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : อยากย้ายมหาลัยตอนเทอม2 เป็นไปได้มั้ย เนื่องจากไกลบ้านมากๆ แล้วก็รู้สึกว่าเราเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบ
ผู้ถาม : ไม่ประสงค์ออกนาม 29 พฤษภาคม 2555
คำตอบ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานทะเบียน กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 045-353117 , 045-353118 ในวันและเวลาราชการนะคะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ขอลายละเอียดการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์หน่อยคับ
ผู้ถาม : นายชุติเทพ พรหมทอง ( bonightmare@hotmail.com ) 2 มิถุนายน 2555
คำตอบ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-3401-4 ,โทรสาร 0-4535-3422 หรือ http://www.sci.ubu.ac.th นะคะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
Page : 1 2 3 4 5
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *