คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : ช่องที่เลือกคณะ ทำไมไม่มีคณะเภสัชศาสตร์ค่ะ
ผู้ถาม : วิภาภรณ์ ( dek-d_jaa@hotmail.com ) 24 ตุลาคม 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ม.อุบล รับสมัคอีกใหมครับ
ผู้ถาม : นายวีระพล โนนฤชา ( weerapon22295@hotmail.com ) 5 พฤศจิกายน 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ลืมเลขที่ใบสมัคร ของ ม.อุบล ทำไงดีค่ะ
ผู้ถาม : วราภรณ์ โหลี ( aonjatu@gmail.com ) 11 พฤศจิกายน 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : สอบถามเรื่องการจ่ายเงินค่าสมัคร รับตรงปี57ค่ะ คือจ่ายเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ ผ่านมา4วันแล้วแต่ ตรวจสอบสถานะดูขึ้นว่ายังไม่จ่าย ต้องทำยังไงบ้างค่ะ
ผู้ถาม : พรรณนิภา เอิบกมล ( Punnipha.bmoo@gmail.com ) 21 พฤศจิกายน 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : สมัครโควตาเสร็จแล้ว แต่ลืมพิมพ์ใบชำระเงิน และก็กดปิด ต้องทำยังไงค่ะ?
ผู้ถาม : มนัสชญา พิลาแดง ( Nutlunla_135@hotmail.com ) 23 ตุลาคม 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ลืมเลขที่สมัครทำยังไงค่ะ ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ผู้ถาม : สุพัฒน์ตรา แก้ววงษา ( ZXLOOK.NUN.SUPHA.LOOK@hotmail.com ) 16 ตุลาคม 2556
คำตอบ : ถ้าเป็นเลขที่ใบสมัครเข้าเรียนต่อ /โควต้า ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : เลือกโควต้าพื้นที่ผิด ต้องการจะแก้ไข ลงใหม่ ต้องทำยังไงค่ะ
ผู้ถาม : วรรณิดา แสงทอง 16 ตุลาคม 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ถ้าจ่ายเงินค่าลงทะเบียนแล้วเข้าไปครวจสอบแล้วไม่เจอชื่อว่าเราจ่ายค่ะ ทำยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ถาม : ( nattakarnkwan@hotmail.com ) 19 ตุลาคม 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353116 - 9 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : อยากทราบว่า คณะแพทย์ศาสตร์ ในเอกสารบอกว่าเอาเกรดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่โรงเรียนของผมเอาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนมารวมกันทำให้เกรดไม่ถึง3.00 อยากทราบว่า คณะแพทย์จะเอาภาษาจีนด้วยไหมครับ ขอบคุณครับ
ผู้ถาม : ศุภวิชญ์ สายงาม ( supawit46828_2013@hotmail.co.th ) 4 ตุลาคม 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : หนูสมัครเข้าเรียนในโทรศัพท์แล้วหนูดาวน์โหลดใบสมัครไม่ได้ หนูเลยมาสมัครใหม่ แต่มันสมัครไม่ได้ บอกว่าให้ไปชำระเงินก่อนแต่หนูไม่มีเอกสารไปยืนยัน หนูต้องทำยังไงค่ะ
ผู้ถาม : กาญจนา สรรพชัย ( kanjana_subpachai@hotmail.com ) 5 ตุลาคม 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ในปีการศึกษา 57 รับ GPA และ GPAX กี่ภาคเรียนค่ะ
ผู้ถาม : พิชญาภรณ์ อาษานอก ( thunyarut1995@hotmail.com ) 6 ตุลาคม 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร. 045-353120 , 045-353223-4 ค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ลืมจ่ายค่าเทอม 2/2555 รหัสใน reg โดนระงับสิทธิ์บอกให้ติดต่อทะเบียน ไม่ทราบว่ายังจ่าย + แก้ไขทันไหมครับ
ผู้ถาม : นักศึกษา 8 มกราคม 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า) โทร. 045-353116-9 และ 045-353026 (เค้าเตอร์ REG) นะค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ใน REG ขึ้นว่าไม่สามารถลงทะเบียนและพิมพ์ใบแจ้งยอดได้ เนื่องจาก ค้างชำระ แต่ไม่เคยค้างนะค่ะเพราะว่าต้องขอใบรับรองไปขอเบิกค่าเรียนทุกเทอมค่ะ ต้องติดต่อยังไงบ้างค่ะ ยังลงทะเบียนไม่ได้เลย แล้วก็ข้อความนี้เพิ่งขึ้นวันที่เปิดลงทะเบียนค่ะ อยากทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
ผู้ถาม : วาสนา ดำขำ ( happy_zany9144@hotmail.com ) 4 เมษายน 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า) โทร. 045-353116-9 และ 045-353026 (เค้าเตอร์ REG) นะค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ถ้าขึ้นทะเบียนนักศึกษาไม่ทันจะต้องทำยังไงดีคะ
ผู้ถาม : จตุรพร พลายละหาร ( may_1994_moo@hotmail.co.th ) 20 เมษายน 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า) โทร. 045-353116-9
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
คำถาม : ลืมรหัสผ่านเข้า REG ต้องทำยังไงคะ? (ถ้าไปติดต่อที่ตึกอธิการเหมือนจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้เลย เป็นไปได้อยากให้มีการแก้ปัญหาบนเว็บไซน์ด้วยตนเองพอจะมีทางไหมคะ)
ผู้ถาม : อัชชณา เอี่ยมระออง ( ์Nangmannoi2007@hotmail.com ) 25 เมษายน 2556
คำตอบ : ติดต่อที่งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า) โทร. 045-353116-9 และ 045-353026 (เค้าเตอร์ REG) นะค่ะ
ผู้ตอบ : กรรณิการ์ บ่อแก้ว
  
Page : 1 2 3 4 5
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *