ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภารกิจงานยานพาหนะ

 

มีภารกิจเป็นหน่วยงานสนับสนุนยานพาหนะโดยสารสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนยานพาหนะเพื่อปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานภายนอก