ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2567 (หลักสูตรใหม่)สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ


โพสโดย จิรปรียา อกอุ่น     โพสวันที่ 12 มีนาคม 2567 , 18:37:34     (อ่าน 202 ครั้ง)  


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2567 (หลักสูตรใหม่)
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
 


**กำหนดการรับสมัคร**
1. สมัครเข้าศึกษา ชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 9 มี.ค.-1 เม.ย. 2567
2. แนบเอกสารการสมัครระหว่างวันที่ 9 มี.ค.-5 เม.ย. 2567
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2567
4. สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2567
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2567
6. ยืนยันสิทธิในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา เว็บไซต์ admission.ubu.ac.th วันที่ 8 พ.ค.2567
8. ชำระค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 8-31 พฤษภาคม 2567
9. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ : คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า หรือปวช./ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไปไฟล์แนบ : ไฟล์ 1