ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2567


โพสโดย จิรปรียา อกอุ่น     โพสวันที่ 12 มีนาคม 2567 , 18:10:30     (อ่าน 97 ครั้ง)  


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2567

**กำหนดการรับสมัคร**
1. สมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2567
2. ส่งเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2567
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2567
4. สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2567
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2567
6. ยืนยันสิทธิในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา เว็บไซต์ admission.ubu.ac.th วันที่ 8 พ.ค.2567
8. ชำระค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 8-31 พฤษภาคม 2567
9. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยไฟล์แนบ : ไฟล์ 1