ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ.ไอเอส ซอฟต์แวร์ฯ MOU บูรณาการเรียนรู้กับการทำงานจริง


โพสโดย ประจัญบาน อ่อนสนิท     โพสวันที่ 19 เมษายน 2566 ,     (อ่าน 520 ครั้ง)  


         เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานจริง การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความสัมพันธ์ของทั้งสององค์กร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางสาวรัชนี หิรัญวิภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายถิรายุ  วิไลลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 6314 A อาคาร EN 6 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
        


Search
ลิ้งค์ข่าวสาร