ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566


โพสโดย จิรปรียา อกอุ่น     โพสวันที่ 28 ตุลาคม 2565 , 22:58:53     (อ่าน 522 ครั้ง)  


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

(1)    รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565

(2)    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 12 มกราคม 2566

(3)    สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือกภายในวันที่ 16 มกราคม 2566

(4)    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2566

สมัครได้ที่ https://reg1.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

**หมายเหตุ***
ขอให้ผู้สมัครทุกคนกรอกข้อมูลและแนบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ครั้งที่ 2)
ได้ที่ลิงก์ : 
https://forms.gle/DGe31GMTnZqrqVxe6

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย
1) ความสวยงาม ประทับใจ เรียบร้อย มีเนื้อหาน่าสนใจ ความยาวเหมาะสม (จำกัดไม่เกิน 10 ไม่รวมหน้าปก)
2) กิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่างๆ
3) รางวัลของกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่างๆ
4) กิจกรรมหรือผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือการมีส่วนร่วมในสังคม
5) ไฟล์ของ Portfolio จำกัดขนาดไม่เกิน 1 MB (เท่านั้น)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search