ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายอภิวัฒน์ นามโคตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทีม EE49 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการ IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch competition


โพสโดย ประจัญบาน อ่อนสนิท     โพสวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ,     (อ่าน 352 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอภิวัฒน์  นามโคตร์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทีม EE49  คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการ IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch competition (5MSPP 2022)  นำเสนอโครงการเรื่อง การออกแบบและสร้างอินเวอร์เตอร์สําหรับควบคุมมอเตอร์ในระบบเครื่องปรับอากาศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ซึ่งมี  ดร.ประชา คำภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES มีนักศึกษาจากสถานบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 54  ทีม  ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Phoenix จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

              โครงการ IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022 นับเป็นเวทีแสดงความสามารถในการแข่งขันนำเสนอโครงการด้านวิศวกรรมของนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ทำโครงงานวิศวกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงาน ด้านการสื่อสารการนำเสนอผลงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารไอเดียด้วยคำพูด ประกอบการใช้สื่อการนำเสนออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบที่ชัดเจน กระชับและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทักษะการสื่อสารเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาและวิศวกรในศตวรรษที่ 21

         นายอภิวัฒน์  นามโคตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึง โครงการที่นำเสนอว่า การออกแบบและสร้างอินเวอร์เตอร์สําหรับควบคุมมอเตอร์ในระบบเครื่องปรับอากาศ (Design and Implementation of Inverter for Motor Drive in Air Conditioning System) เป็นการศึกษาถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องอุณหภูมิความร้อนของอินเวอร์เตอร์ไดร์ฟเวอร์ขนาด 22 กิโลวัตต์ 35 แอมป์ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังจากชนิดดิฟไอพีเอ็มเป็นชนิดไอจีบีทีโมดูล ซึ่งจะช่วยลดการระบายความร้อนของระบบลงได้ประมาณ 1-2 องศา ซึ่งทำให้การระบายความร้อนดีขึ้นและช่วยลดการสูญเสียในระบบได้ ซึ่งสุดท้ายจะช่วยลดค่าไฟฟ้าและช่วยลดโลกร้อนได้ ขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัด (SCI) สถานที่แหล่งฝึกงานสหกิจ ซึ่งตนได้นำความรู้มาต่อยอดผลงานจนสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติในเวทีระดับประเทศ เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นว่าที่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564

             นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเปิดหลักสูตรการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และพึงประสงค์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

                                                                       เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าวSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร