ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด


โพสโดย ประจัญบาน อ่อนสนิท     โพสวันที่ 28 มีนาคม 2565 ,     (อ่าน 530 ครั้ง)  


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการใช้ BIM & Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้างแก่นักศึกษาและบุคลากร ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานSearch