ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านประกันคุณภาพ   | ค้นหาเอกสาร
เกณฑ์EdPEx 2558-2561
หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2563-2564
เกณฑ์EdPEx 2563-2566 (ฉบับร่าง)
คู่มือ EdPEx 200
คู่มือการสมัคร EdPEx 200 รุ่นที่ 8