ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การบริหาร   | ค้นหาเอกสาร
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2537
ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา2540