ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านบุคคล   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มประเมินผลสัมฤทธิ์ภาระงาน สายวิชาการ
แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานขั้นต่ำ สายวิชาการ
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตรpdf
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตรdoc
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาพักผ่อนdoc
แบบใบลาพักผ่อนpdf
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)