คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านบุคคล   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มประเมินผลสัมฤทธิ์ภาระงาน สายวิชาการ
แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานขั้นต่ำ สายวิชาการ
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตรpdf
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตรdoc
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาพักผ่อนdoc
แบบใบลาพักผ่อนpdf
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (8 รายการ)