คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านบัณฑิตศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
ข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2562
ระเบียบค่าตอบแทน2562
ประกาศเกณฑ์สอบUBU-Test2557
ประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.เอก2560
ประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.โท2560
ประกาศเกณฑ์สอบวัดคุณสมบัติ2556
ประกาศเกณฑ์ประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ประกาศเณฑ์ภาษาอังกฤษ2554
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (21 รายการ)