ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานประจำปี

 

  รายงานประจำปี 2561
  รายงานประจำปี 2562
  รายงานประจำปี 2563
  รายงานประจำปี 2564