ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครงานและประกอบอาชีพวิศวกร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท Asian Property ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ในวิชาสัมมนา


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ,     (อ่าน 65 ครั้ง)  


ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท Asian Property มาบรรยายให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ในวิชาสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครงานและประกอบอาชีพวิศวกร บรรยายโดย คุณ ทิพวรรณ ศิริคูณ (HR)  คุณ เกศริน อินถาก้อน และคุณ นพรุจ ม่วงศิริ ซี่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาวิศวกรรมโยธาเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานและการประกอบอาชีพวิศวกรอีกด้วยSearch