ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แนะนำภาควิชาวิศวกรรมโยธาในรายวิชา Introduction to Engineering


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ,     (อ่าน 140 ครั้ง)  


       วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นท แสงเทียน รักษาการหัวหน้าภาควิชาได้แนะนำภาควิชาวิศวกรรมโยธาในรายวิชา Introduction to Engineering ให้แก่นักศึกษาปี 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาทิเช่น อาชีพที่เกี่ยวข้องหลังสำเร็จการศึกษา ลักษณะงานที่ทำ คุณลักษณะที่สำคัญของวิศวกรโยธา  สถิติการได้งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชา สถิติการเลือกภาควิชาในแต่ละปี การดูแลนักศึกษาของภาควิชา การเตรียมตัวของนักศึกษาเพื่อเข้าภาคโยธา การปรับตัวในการเป็นนักศึกษาของภาควิชา กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพที่ทางภาควิชาได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นวิศวกรโยธาที่ดี

       ซึ่งการแนะนำภาควิชาในครั้งนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัวเมื่อเข้าเรียนในภาควิชา รวมถึงเป็นข้อมูลสำคัญในการเลือกอาชีพของนักศึกษาอีกด้วยSearch