ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ครอบครัวโยธา-กิจกรรมพี่ติวน้อง


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ,     (อ่าน 280 ครั้ง)  


พี่ๆโยธาได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมให้น้องๆโยธาปี 2 ก่อนสอบกลางภาคนี้โดยจัดติววิชา Computer Programming, Engineering Materials และ Calculus3 ให้แก่น้องโยธาปี 2 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดในการจัดติว ดังต่อไปนี้  

 1. Computer Programming ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Google Meetและณ ที่ตั้ง ห้อง EN6205A เวลา 9.00-11.00 น.    

  2. Engineering Materials และ Calculus3 ทาง Google Meetและณ ที่ตั้ง ห้อง EN6204 เวลา 17.00-21.00 น.

ซึ่งกิจกรรมนี้มีส่วนในการส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งยังแสดงถึงความเสียสละของรุ่นพี่เพื่อให้เกิดประโยธน์ต่อรุ่นน้องอีกด้วยSearch