ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ CHECO   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลักสูตร ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHECO
คู่มือการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรในระบบ CHECO
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้บันทึกรายละเอียดของหลักสูตรในระบบ CHECO
คู่มือการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรในระบบ CHECO ฉบับแก้ไข ณ เดือน กรกฎาคม 2563
แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลักสูตร ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHECO edit 2565