คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ประกาศ คำสั่ง
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

 

แบบฟอร์ม

  1. แบบฟอร์มรายงานแผนพัฒนาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 - 2564

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564
  2. กลยุทธ์แผนพัฒนาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 - 2564