ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

                   การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ ห้วงเวลา แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมิน รายงานผลประเมิน
ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 (1 ต.ต. 57 - 31 มี.ค. 58) แบบประเมิน 3.94 (78.86%) รายงาน
  รอบที่ 2 (1 เม.ย. 58 - 31 ก.ค.58) แบบประเมิน 4.04 (80.80%) รายงาน
ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 (ต.ต. 58 - ก.พ. 59) แบบประเมิน 3.90 (78.00%) รายงาน
  รอบที่ 2 (มี.ค. 59 - ส.ค.59) แบบประเมิน  3.97 (79.40%) รายงาน