ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   | ค้นหาเอกสาร
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)