มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.ลงนาม MOU พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 สู่คุณภาพชีวิตที่ดี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 , 10:38:10     (อ่าน 55 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทย/เยาวชนไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 กับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14  ผู้ว่าราชการจังหวัด  4 จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาญเจริญ และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 37 แห่ง ภาคีเครือเครือข่าย ครู และนักเรียน จำนวนกว่า 200 คนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

                พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทย พัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลการพัฒนาศักยภาพการอ่าน การเขียน ของโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการอ่านออกเขียนได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 8 แห่ง ทั้งนี้  การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาคน ซึ่งการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนจะต้องอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

ภาพและข้อมูล / ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี/ VR เคเบิ้ล
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG10 #SDG11