มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 1)


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 , 11:50:53     (อ่าน 112 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567) จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ นั้น
การนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ข้อ 3 ข้อ 6 ข้อ 7 และ ข้อ 8 รายละเอียดการขยายระยะเวลา ดังต่อไปนี้
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ นางฤทัยรัตน์  โภคา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

3.2 สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์  https://www.ubu.ac.th/web/nugeneral และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางฤทัยรัตน์  โภคา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บ มุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
 
อัตราเงินเดือน
1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราแรกบรรจุ 28,000 บาท/เดือน
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ 33,600 บาท/เดือน 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 ที่เว็บไซต์ www.ubu.ac.th  และ  www.nurse.ubu.ac.th
 
วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
สอบในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(รายละเอียดดังแนบ)
 
สอบถามเพิ่มเติม
งานบุคคล
โทร. 045-353226
โทรภายใน 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :