มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสต์โดย : วดี ยอดลองเมือง     วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 , 15:10:07     (อ่าน 57 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ราย คือ นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :