มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.ร่วมส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกลุ่มประเทศเอเชียกลาง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 , 11:31:14     (อ่าน 36 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ได้รับเชิญจากศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม “Promoting Cooperation in Sustainable Development between Thailand, CICA Secretariat, and the CICA’s member countries in Central Asia”  จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัสตานา คาซัคสถาน และสำนักเลขาธิการการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA)  โดยมี ผู้แทนจากประเทศไทย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน เข้าร่วม ณ โรงเรียนเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

            กิจกรรมเสวนาดังกล่าว เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกลุ่มประเทศเอเชียกลางและสำนักงานเลขาธิการ CICA ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ Khabar และเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคาซัคสถาน ได้นำเสนอข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ กลุ่มประเทศเอเชียกลาง อาทิ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานสีเขียว การปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ CICA และการดำเนินการต่างๆ ของ CICA เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิกของ CICA ทั้ง 28 ประเทศ ซึ่งรวมถึงไทยที่เป็นผู้ประสานงานในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้มิติสิ่งแวดล้อมของมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของ CICA โดยมี ดร.อรทัย ภูบุญลาภ กูนาซีลาน ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดการเสวนา
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG17