มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน จาก มหาวิทยาลัยคู่สัญญา 4 ประเทศ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 , 09:43:34     (อ่าน 80 ครั้ง)            รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลกร ร่วมให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา จากโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จากประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรับประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินเดีย เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ระหว่างวันที่ 1-25 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2
 
         โดยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนักศึกษาและบุคลากรชาวไทยกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
 
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ได้แสวงหาความร่วมมือกับ ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งองค์กรภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์กร พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่ นักศึกษา บุคลากร และสร้างเครือข่ายความร่วมในระดับภูมิภาคต่อไปSDG Hashtag : #SDG4