มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. ต้อนรับ และหารือความร่วมมือเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 , 11:54:51     (อ่าน 182 ครั้ง)          รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โอกาสนี้ ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือในประเด็นการศึกษา เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ การสนับสนุนการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ณ ห้องประชุม Pol 116 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG17