มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันพระบรมราชชนก มุ่งสู่การเป็น Medical Hub อีสานตอนใต้ และสามเหลี่ยมมรกต


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 , 14:22:17     (อ่าน 153 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก สถาบันพระบรมราชชนก ในโอกาสร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สองสถาบัน โดยมี รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลกร ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์และ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2     

          รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ สถาบันพระบรมราชชนก และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นสถาบันร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม" โดยเราวางบทบาทในเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาวะและด้านสิ่งแวดล้อม หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่เราให้ความสำคัญ คือ การให้บริการทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเราตั้งเป้าหมายที่จะเป็น medical hubในเขตอีสานตอนใต้ (สามเหลี่ยมมรกต ลาว กัมพูชา)

              ในนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องขอขอบคุณสถาบันพระบรมราชชนกและขอให้การดำเนินงานทุกประการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันพระบรมราชชนกมีความสำเร็จเรียบร้อย ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของทั้งสองฝ่าย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :