มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี มอบ.ร่วมแสดงความยินดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เภสัชกรแห่งชาติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 , 19:52:02     (อ่าน 100 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แด่ ศาสตราจารย์ พิเศษ เภสัชกรจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เภสัชกรแห่งชาติ  ตามที่ อนุกรรมการจัดงานครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม ตามประกาศ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 5/2567นับเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกระหว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :