มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสต์โดย : วดี ยอดลองเมือง     วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 , 09:40:08     (อ่าน 125 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา คือ 
นายแพทย์วิรรัฐ จินาทองไทย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ผ่านการขึ้นทะเบียนได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :