มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มนพ. ด้านการบริหารงานและการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 , 14:59:21     (อ่าน 130 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษาให้การต้อนรับ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และ นายกิตติเกษม ศรีพรม นายกองค์การนักศึกษา นำคณะกรรมการองค์การนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานและการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันเข้าร่วม 30 คนณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี คุณภาพ รอบรู้ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สโมสรนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียกว่า องค์การนักศึกษา และรวมถึงองค์กรผู้นำนักศึกษาอื่น ๆ ภายใน มหาวิทยาลัยด้วย ไม่ว่าจะเป็นสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ชมรม และชุมนุม จึงมีบทบาทสำคัญในการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และทักษะ การสื่อสาร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม และจะเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
SDG Hashtag :