มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.ทอดผ้าป่ามหากุศล สร้างอนุสรณ์สถาน แด่ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 , 14:28:46     (อ่าน 158 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมศิษย์เก่าทุกคณะ /องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ จัดโครงการผ้าป่ามหากุศล ม.อุบลฯ รวมใจ จัดหาทุนสร้างอนุสรณ์สถานแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณความดี คุณูปการที่ท่าน ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน และนายเด่นชัย ดอกพอง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร บุคลากร เเละนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

          รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี นับว่าท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางการศึกษา เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับตั้งแต่ปี 2529ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี 2533 ระยะเวลากว่า 38 ปี คุณูปการของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี นอกจากพัฒนาด้านการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้ว ท่านยังมองถึงการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมที่สนับสนุนภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น จนทำให้ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นยอมรับในทุกระดับ

            เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการสร้างอนุสรณ์สถานแด่ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงาน/คณะ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย/คณะ องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา กำหนดสถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณด้านหน้าด้านหน้าอาคารสารสนเทศสมจิตต์  ยอดเศรณี สำนักวิทยบริการ งบประมาณ 1,750,000 บาท

            ทั้งนี้ สามารถต่อยอดสมทบทุนได้โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353-000 ต่อ 1095 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือ เพจ UBUalumni  http://www.facebook.com/UBUalumni
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG11