มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ 1 ใน 25 สถาบัน สถานศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ กยศ.ดีที่สุดของประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 มีนาคม 2567 , 12:59:14     (อ่าน 226 ครั้ง)            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ โดย ม.อุบลฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้มอบรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์  ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

            จากการที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน พร้อมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนทั่วประเทศกว่า 4,000 แห่ง โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ เป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบ มีวินัยและจิตอาสา ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งล้วนเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ ยังช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG3 #SDG4

Tag อื่นๆ :