มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 อัตรา


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 19 มีนาคม 2567 , 15:09:39     (อ่าน 425 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567) จำนวน 2 อัตรา ประกอบกับประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ นั้น
การนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียดดังแนบ)
 
อัตราเงินเดือน
1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราแรกบรรจุ 28,000 บาท/เดือน
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ 33,600 บาท/เดือน 
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน  2567 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) 
- สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567
 
สอบถามเพิ่มเติม
งานบุคคล
โทร. 045-353226
โทรภายใน 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :