มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดงาน UBU GOOD CITIZEN AWARDS ACADEMIC YEAR 2023


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 19 มีนาคม 2567 , 14:04:23     (อ่าน 642 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดงาน UBU GOOD CITIZEN AWARDS ACADEMIC YEAR 2023 เพื่อเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลให้แก่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโล่เกียรติคุณ และรางวัลกันเกราทอง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวรายงาน   ซึ่งมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

    โครงการ UBU GOOD CITIZEN AWARDS ACADEMIC YEAR 2023 โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษาจัดต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อเชิดชูเกียรติ ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านกิจกรรม ตลอดจนนักศึกษาผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยโครงการจัดให้มีการมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม สร้างความภาคภูมิใจ และทำให้เกิดแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อไป

     ในส่วนของการมอบรางวัล แบ่งเป็นรางวัลให้แก่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา รับโล่เกียรติคุณ และรางวัลกันเกราทองประกอบด้วย สมาชิกองค์การนักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย และสมาชิกสโมสรนักศึกษานักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวน 96 คน และรางวัลผู้นำกิจกรรมนักศึกษากันเกราทอง แสดงความยินดีแก่กับนักศึกษาผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ด้านผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ด้านนักกิจกรรมดีเด่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านบำเพ็ญประโยชน์ แบ่งเป็นระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค  และระดับประเทศ จำนวน  175 คน นอกจากนี้ยังมีการมมอบรางวัล UBU Outstanding Student Club Award ชมรมดีเด่น รางวัล UBU Outstanding Award สุดยอดนักกิจกรรม

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะนักศึกษาให้มี อัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม จัดบริการสวัสดิการ และสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
SDG Hashtag :