มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ และภาคีเครือข่ายประกาศเกียรติคุณพระครูเกษมพัฒนโสภณ พระสงฆ์ต้นแบบ โครงการควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 มีนาคม 2567 , 09:16:20     (อ่าน 255 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ วัด โรงเรียน ชุมชน ควบคุมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมถวายประกาศเกียรติคุณ พระครูเกษมพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดเกษตรพัฒนา เจ้าคณะตำบลคำขวาง เป็น “พระสงฆ์ต้นแบบ” ควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ เพื่อยกย่องพระสงฆ์ที่มีจริยวัตรอันดีงามและเป็นต้นแบบของชุมชน พร้อมกับมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในพื้นที่ ในงานสมโภชพระใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ณ วัดเกษตรพัฒนา ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

               โอกาสนี้นายวิชัย อุพันทา ปลัดเทศบาลตำบลคำขวาง นายสมศักดิ์ พุฒิคาม กำนันตำบลคำขวาง ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายตำบลคำขวาง และพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน ร่วมอนุโมทนาบุญ
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG3 #SDG11 #SDG16 #SDG17