มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ฤทัยรัตน์ โภคา     วันที่ 13 มีนาคม 2567 , 15:43:36     (อ่าน 145 ครั้ง)  ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดทราบแล้วนั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (ดังเอกสารแนบ)
 
ให้ผู้สอบได้ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14  มีนาคม 2567 ถึงวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 (ในวันเวลาราชการ) ณ งานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หมายเลขโทรศัพท์ 045-353226 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้นำเอกสารมาในวันรายงานตัว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 
สอบถามเพิ่มเติม
งานบุคคล
โทร.045-353226
ภายใน 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :