มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การขอรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


โพสต์โดย : ลำดวน จารุกมล     วันที่ 6 มีนาคม 2567 , 10:48:26     (อ่าน 160 ครั้ง)  ให้ยื่นเอกสาร โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ และคณบดี มายังงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567  โดยบทความวิจัยฉบับเต็มได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :