มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 5 มีนาคม 2567 , 14:10:11     (อ่าน 113 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณาจารย์ และญาติ ร่วมแสดงความยินดี ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 111 คน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา          

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล ใช้เวลาเรียนรวมตลอดหลักสูตร 4 ปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรสถาบันการศึกษาได้หล่อหลอมความรู้ด้านวิชาการ ทักษะความสามารถด้านวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้เกิดแก่นักศึกษา การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน นับเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ อันจะเสริมสร้าง ความมั่นใจ ความสง่างาม ความภาคภูมิใจ และเป็นก้าวสำคัญในการเผชิญสถานการณ์ภายหลังการสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไป

             ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเข้ารับเข็มสถาบันในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 14 ปี ในการก่อตั้ง คณะได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เก่ง มีความรู้ด้านวิชาการและการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา พร้อมเป็นบัณฑิตพยาบาลที่ดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป
SDG Hashtag : #SDG3

Tag อื่นๆ :