มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักศึกษา ม.อุบลฯ รวมพลคนอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วาดรูปทาสี ถนน เครื่องเล่น ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 มีนาคม 2567 , 15:19:09     (อ่าน 138 ครั้ง)            เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม รวมพลคนอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วาดรูป ระบายสี บริเวณถนน และทาสีเครื่องเล่น โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย อันสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม อีกทั้งปลูกฝั่งจิตสำนึกและเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมให้นักศึกษา และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมจิตอาสาให้มากขึ้น ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม ปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไป

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ
เทอดภูมิ  ทองอินทร์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าวSDG Hashtag : #SDG3

Tag อื่นๆ :