มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา


โพสต์โดย : วดี ยอดลองเมือง     วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 , 13:41:02     (อ่าน 103 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ราย คือ นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยอด ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :