มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
วิศวะฯ ม.อุบลฯ แชมป์ประเทศไทย ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 17


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 , 10:37:37     (อ่าน 321 ครั้ง)            นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566  และยังคว้าอีก 3 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย ซึ่งมี  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และ อาจารย์เกรียงไกร บุญใส เป็นหัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา  

          การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งแบ่งเป็น การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 และ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งนักศึกษา 4 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ทีมกันเกรา 1 (2 ทีม) และ ทีมกันเกรา 2 (2 ทีม) ซึ่งประสบความสำเร็จคว้า 4 รางวัล แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ดังนี้

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 17 คว้า 2 รางวัล ได้แก่ 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ?และทุนการศึกษา?15,000 บาท “ทีมกันเกรา 2”  สมาชิกในทีมประกอบด้วย

          นายอภิสิทธิ์ สระคำจันทร์                   นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

           นายอัษฎาวุฒิ พรสวัสดิ์                    นักศึกษา ชั้นปีที่ 3

           นายธนาวัฒน์ คุณเลิศ                       นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่รางวัล และทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่  ทีมกันเกรา 1 ?สมาชิกในทีมประกอบด้วย

            นายธนพล สายทิพย์           นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

            นายจิรศักดิ์ เจริญศรี          นักศึกษา ชั้นปีที่ 3

            นายชินดนัย พิลาวุฒิ          นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก ครั้งที่ 9 คว้า 2 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลชมเชย โล่รางวัล และทุนการศึกษา 1,500 บาท ได้แก่  ทีมกันเกรา 2  สมาชิกในทีมประกอบด้วย

            นายวนศักดิ์ ปกครอง        นักศึกษา ชั้นปีที่  4

            นายธนากร อินทนู            นักศึกษา ชั้นปีที่ 3

            นายเจษฎา สมบัติ             นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

รางวัลชมเชย โล่รางวัล และทุนการศึกษา1,500 บาท ได้แก่  ทีมกันเกรา 1  สมาชิกในทีมประกอบด้วย           

            นายสุธินัน ศรีทอง                นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

            นางสาวเกศกนก โลหะชิน    นักศึกษา ชั้นปีที่ 3

            นายอัมรินทร์ ทองเหลือง     นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

            นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัลสูงสุดในเวทีระดับชาติ โดยนำความรู้ในวิชาชีพที่เรียน ฝึกฝนประสบการณ์ ทดสอบ วิเคราะห์ ทดลอง การทำงานเป็นทีม จนประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคต

                                                                       เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :