มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ Roadshow ระดับคณะ ยกระดับพัฒนามาตรฐานหลักสูตร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 , 09:54:07     (อ่าน 146 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ลงพื้นที่จัดกิจกรรม Roadshow เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ระดับคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
 
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งสามารถจัดทำ PLOs CLOs และ LLOs ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 
          กิจกรรมได้กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - วันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยจะเป็นการลงพื้นที่ Roadshow ครอบคลุมไปยัง 10 คณะ 1 วิทยาลัยของ ใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :